Z przyjemnością przedstawiamy listę patroli zakwalifikowanych do udziału w Manewrach ZHP Chorągwi Kieleckiej 2016!

Wszystkim zakwalifikowanym przypominamy o wpłaceniu wpisowego – 350zł od patrolu. Wpłaty możecie dokonać na poniższy numer. W tytule przelewu wpisujcie nazwę Waszego patrolu.

 

Konto ZHP Chorągwi Kieleckiej:

 

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Kielce

73 1930 1800 2004 0040 3436 0001

 

Link do zgłoszeń:

https://goo.gl/forms/GOEJTtmDoAywwL513